Image Alt

Mazgrošļi

  /  Mazgrošļi

Mazgrošļi

Platība: 33,40
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta:
Augstākā piedāvātā cena:
Property ID:
Parametri
Apraksts

Pārdod īpašumu “Mazgrošļi” ar kopējo platību 33,40 ha.

 • Īpašums atrodas Smiltenes novadā, Variņu pagastā;
 • Īpašuma kadastra numurs 9490 007 0032;
  • Kopējā platība sastāv no:
   • LIZ platība: 0,75 ha;
   • Mežu platība: 29,54 ha;
   • Purvu platība: 2,61 ha;
   • Ūdens objektu zeme: 0,30 ha;
   • Zeme zem ceļiem: 0,40 ha.
 • Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 6981 m3;
 • Valdošā koku suga – egle;
 • Valdošais meža augšanas apstākļu tips – damaksnis (49%).
Atrašanās vieta
Full Address: Variņi Parish, Smiltene Municipality, LV-4726, Latvia
Simple Address:
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing