Image Alt

Kalna Ceplīši

  /  Kalna Ceplīši

Kalna Ceplīši

Platība: 6,10
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta: Madonas novads, Cesvaines pagasts
Augstākā piedāvātā cena:
Property ID:
Parametri
Apraksts

Pārdod īpašuma “Kalna Ceplīši” zemes vienību 6,10 ha platībā.

  • Īpašums atrodas Madonas novada Cesvaines pagastā;
  • Zemes vienības kadastra numurs 70270140042;
  • Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 845 m3;
  • Valdošā koku suga – priede;
  • Valdošais meža augšanas apstākļu tips –  damaksnis (44%).
Atrašanās vieta
Full Address: Cesvaines pagasts, Latvia
Simple Address: Madonas novads, Cesvaines pagasts
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing