Image Alt

Bori

  /  Bori
Platība: 23.76
Sākotnējais novērtējums: 120.000
Atrašanās vieta:
Augstākā piedāvātā cena:
Property ID:
Parametri
Apraksts

Pārdod īpašumu “Bori” ar kopējo platību 23.76 ha.

 • Īpašums atrodas Rēzeknes novada Ozolaines pagastā;
 • Zemes vienības kadastra numurs 78760060184;
  • Kopējā platība sastāv no:
   • LIZ platība 4.43 ha;
   • Mežu platība: 18.67 ha;
   • Ūdens objektu zeme: 0.20 ha;
   • Zeme zem ceļiem: 0.28 ha;
   • Pārējās zemes platība: 0.20 ha.
 • Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 2661 m3;
 • Valdošā koku suga – priede;
 • Valdošais meža augšanas apstākļu tips – damaksnis (84%).
Atrašanās vieta
Full Address: Ozolaines pagasts, Latvia
Simple Address:
ZIP Code: Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing