Platība: 11,10 ha
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta: Abavas pagasts, Talsu novads
Augstākā piedāvātā cena:
Property ID:
Parametri
Elektrība
Pievadceļš: Zemes
Apraksts

Pārdošanas cena 21 000 EUR vai labākais piedāvājums

  • Kopējā platība 11,10 ha
  • Īpašums atrodas Talsu novada Abavas pagastā.
  • Atrodas aptuveni 800 m no Valsts vietējā autoceļa V1369 Greiļu Kalns – Ezergaļi
  • Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 1442 m3. Īpašumā valdošā koku suga ir bērzs.
  • Lielākais vecumgrupas īpatsvars ir vidēja vecuma audzēm (75%).
  • 78 % no kopējās meža platības aizņem sausieņu meža augšanas apstākļu tipi.
Atrašanās vieta
Full Address: Abava parish, LV-3294, Latvia
Simple Address: Abavas pagasts, Talsu novads
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing