Image Alt

Priežu mājas

  /  Priežu mājas

Priežu mājas

Platība: 15,30ha
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta: "Priežu mājas", Kārklinieki, Balvu pagasts, Balvu novads
Augstākā piedāvātā cena:
79.400
Property ID:
Parametri
Apraksts

Pārdod īpašumu “Priežu mājas” ar kopējo platību 15,30 ha.

Īpašums atrodas Balvu pagastā, Balvu novadā.

 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 3846 006 0085.

Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu – 3846 006 0085.

 

Zemes vienība (kad. apz. 3846 006 0085)  sastāv no :

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes: 5,30 ha;

Mežu platības : 9,10 ha;

Krūmāju platības : 0,20 ha;

Ūdens objektu zemes : 0,10 ha;

Zemes zem ēkām: 0,10 ha;

Zemes zem ceļiem: 0,10 ha;

Pārējās zemes platības : 0,40 ha.

 

Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs : 24.

 

Mežaudzes krāja sasniedz 1603 m3.

Valdošā koku suga – baltalksnis (62%).

Valdošais meža augšanas apstākļu tips – vēris (78%).

 

Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā ēka un palīgēkas (kūts, šķūnis un pirts).

Atrašanās vieta
Full Address: Priežu mājas Kārklinieki Balvu pagasts Balvu novads
Simple Address: "Priežu mājas", Kārklinieki, Balvu pagasts, Balvu novads
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing