Image Alt

Jaunmežiņi

  /  Jaunmežiņi

Jaunmežiņi

Platība: 23.30
Sākotnējais novērtējums: 115.000
Atrašanās vieta: Matīšu pagasts, Valmieras novads
Augstākā piedāvātā cena:
Property ID:
Parametri
Apraksts

Pārdod īpašumu “Jaunmežiņi” ar kopējo platību 23.30 ha.

 • Īpašums atrodas Valmieras novada Matīšu pagastā;
 • Zemes vienības kadastra numurs 96700030090;
  • Kopējā platība sastāv no:
   • LIZ platība: 6.20 ha;
   • Mežu platība: 10.80 ha;
   • Krūmāju platība: 5.80 ha;
   • Ūdens objektu zeme: 0.40 ha;
   • Zeme zem ēkām: 0.10 ha.
 • Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 2133 m3;
 • Valdošā koku suga – bērzs;
 • Valdošais meža augšanas apstākļu tips – platlapju kūdrenis (69%).
Atrašanās vieta
Full Address: Matīšu pagasts, Latvia
Simple Address: Matīšu pagasts, Valmieras novads
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing