Image Alt

Aizvēji

  /  Aizvēji
Platība: 9,70
Sākotnējais novērtējums: 35.000
Atrašanās vieta: "Aizvēji", Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts
Augstākā piedāvātā cena:
35.000
Property ID:
Parametri
Apraksts
Pārdod īpašumu “Aizvēji” ar kopējo platību 9, 70 ha.
Īpašums atrodas Gulbenes novadā, Stāmerienas pagastā.Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 5088 001 0053.
Īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem – 5088 001 0053 un 5088 004 0287.Nekustamā īpašuma platību sadalījums:
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 8, 80 ha;
Mežu platība: 0, 1 ha;
Ūdens objektu zeme: 0, 7 ha;
Zeme zem ēkām: 0, 1 ha.
Atrašanās vieta
Full Address: Skolas, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406, Latvia
Simple Address: "Aizvēji", Gulbenes novads, Stāmerienas pagasts
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing