Image Alt

Zīļu kalns

  /  Zīļu kalns

Zīļu kalns

Platība: 7,50ha
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta: "Zīļu kalns", Liezēres pagasts, Madonas novads
Augstākā piedāvātā cena:
Property ID:
Parametri
Apraksts

Pārdod īpašumu “Zīļu kalns” ar kopējo platību 7,50 ha.
Īpašums atrodas Liezēres pagastā, Madonas novadā.

 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 7068 005 0005.
Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu – 7068 005 0005.

 

Zemes vienības (7068 005 0005) kopējā platība 7,50 ha.

Platību sadalījums:

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 2,80 ha;
Mežu platība: 2,90 ha;

Ūdens objektu zeme: 1,80ha.

 

Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 40.

 

Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 570 m3.

Valdošā koku suga – bērzs (61%);

Valdošais meža augšanas apstākļu tips – dumbrājs (61%).

Atrašanās vieta
Full Address: Kalnakrogs, Liezēre Parish, Madona Municipality, LV-4884, Latvia
Simple Address: "Zīļu kalns", Liezēres pagasts, Madonas novads
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing