Image Alt

Vecbebri

  /  Vecbebri
Platība: 12,30
Sākotnējais novērtējums: 22.000
Atrašanās vieta: Krāslavas novada, Šķaunes pagasts
Augstākā piedāvātā cena:
Property ID:
Parametri
Apraksts

Pārdod īpašuma “Vecbebri” ar kopējo platību 12,30 ha.

 • Īpašums atrodas Krāslavas novada Šķaunes pagastā;
 • Zemes vienības kadastra numurs 60920010082;
 • Kopējā platība sastāv no:
  • LIZ platība 8,50 ha (69%);
  • Meža platība VZD 2,00 ha, pēc VMD datiem 6,03 ha;
  • Zeme zem ceļiem 0,10 ha;
  • Pārējās zemes 0,70 ha.
 • Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 215 m3;
 • Valdošā koku suga – bērzs;
 • Valdošais meža augšanas apstākļu tips – damaksnis (60%).
Atrašanās vieta
Full Address: Šķaunes pagasts, Latvia
Simple Address: Krāslavas novada, Šķaunes pagasts
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing