Image Alt

1 zemes vienība

  /  1 zemes vienība

1 zemes vienība

Platība: 21.97
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta: Rēzeknes novads, Pušas pagasts
Augstākā piedāvātā cena:
Property ID:
Parametri
Apraksts

111Pārdod īpašuma “Bungas” sastāvā esošu zemes vienību, kuras platība 21.97 ha.

 • Zemes vienība atrodas Rēzeknes novada Pušas pagastā;
 • Zemes vienības kadastra numurs 78800040389;
  • Platība sastāv no:
   • LIZ platība: 2.13 ha;
   • Mežu platība: 12.42 ha;
   • Krūmāju platība 5.85 ha;
   • Ūdens objektu zeme: 1.27 ha;
   • Pārējās zemes 0.30 ha.
 • Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 1655 m3;
 • Valdošā koku suga – bērzs;
 • Valdošais meža augšanas apstākļu tips – šaurlapju kūdrenis
Atrašanās vieta
Full Address: Pušas pagasti, Latvia
Simple Address: Rēzeknes novads, Pušas pagasts
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing