Image Alt

Jaunkaktiņi

  /  Jaunkaktiņi

Jaunkaktiņi

Platība: 17,93ha
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta: "Jaunkaktiņi", Kaplavas pagasts, Krāslavas novads
Augstākā piedāvātā cena:
Property ID:
Parametri
Apraksts

Pārdod īpašumu “Jaunkaktiņi” ar kopējo platību 17,93 ha.
Īpašums atrodas Kaplavas pagastā, Krāslavas novadā.

 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 6070 002 0144.
Īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem – 6070 002 0125 un 6070 002 0142.

 

Zemes vienības (6070 002 0125) kopējā platība 4,93 ha.

Platību sadalījums:

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 0,95 ha;
Mežu platība: 3,83 ha;

Zeme zem ceļiem: 0,15 ha.

Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 25.

 

Zemes vienības (6070 002 0142) kopējā platība 13,00 ha.

Platību sadalījums:

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 6,90 ha;
Mežu platība: 5,88 ha;

Krūmāju platība: 0,12 ha;

Ūdens objektu zeme: 0,08 ha;

Zeme zem ceļiem: 0,02 ha.

Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 30.

 

Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 1066 m3.

Valdošā koku suga – bērzs (75%);

Valdošais meža augšanas apstākļu tips – damaksnis (58%).

Atrašanās vieta
Full Address: Kaplava, Kaplava parish, Krāslava Municipality, LV-5668, Latvia
Simple Address: "Jaunkaktiņi", Kaplavas pagasts, Krāslavas novads
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing