Kalnieši

Platība: 51,3 ha
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta: Kauguru pagasts, Beverīnas novads
Augstākā piedāvātā cena:
Property ID:
Parametri
Elektrība
Pievadceļš: Zemes
Apraksts

Vēlamā pārdošanas cena 120 000 EUR

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 31.05.2020.

Lai saņemtu papildus informāciju, lūdzu, sazinieties ar aģentu.

  • Kopējā platība 51,3 ha.
  • Īpašums atrodas Kauguru pagasta Beverīnas novadā, 7 km no Valmieras.
  • Atrodas ļoti tuvu valsts autoceļam P 20 un pieguļ pašvaldības ceļam, kas nodrošina labus apstākļus īpašuma
    piekļuvei un apsaimniekošanai.
  • Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 4700 m3. Īpašumā valdošā koku suga ir bērzs.
  • Lielākā daļa (34%) no meža aizņem pieaugušas audzes.
  • Ļoti labvēlīgi apstākļi mežsaimniecībai un mežizstrādei, jo 76% no kopējās meža platības aizņem sausieņu meža augšanas apstākļu tipi.
Atrašanās vieta
Full Address: Kauguri parish, LV-4224, Latvia
Simple Address: Kauguru pagasts, Beverīnas novads
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing