Image Alt

Jāņozoli

  /  Jāņozoli

Jāņozoli

Platība: 16ha
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta:
Augstākā piedāvātā cena:
29.000
Property ID:
Parametri
Apraksts

Tiek pārdots nekustamais īpašums “Jāņozoli” ar kopējo platību 16 ha.

 • Īpašums atrodas Ļaudonas pagastā, Madonas novadā;
 • Īpašuma kadastra numurs 7070 005 0048.
 • Kopējā platība sastāv no:
  • LIZ platības: 15,00 ha;
  • Mežu platība: 0,50 ha;
  • Ūdens objektu zemes: 0,50 ha.
 • Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 30;
 • Augsnes tipi:
  • Tz – Zemā purva kūdra;
  • Ag – Aluviālā velēnu glejotā.
 • Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 168 m3;
 • Valdošā koku suga – bērzs;
 • Valdošais meža augšanas apstākļu tips – platlapju kūdrenis (100%).

 

Atrašanās vieta
Full Address: Ķikuri Ļaudonas pagasts Madonas novads LV
Simple Address:
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing