Image Alt

Kalna Svērpi

  /  Kalna Svērpi

Kalna Svērpi

Platība: 23,10
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta: Siguldas novads, Mālpils pagasts
Augstākā piedāvātā cena:
Property ID:
Parametri
Apraksts

Pārdod īpašuma “Kalna Svērpi”  divas zemes vienības ar kopējo platību 23,10 ha.

 • Zemes vienība atrodas Siguldas novada Mālpils pagastā;
 • Zemes vienības kadastra numurs 80740030162;
 • Kopējā platība sastāv no:
  • LIZ platība 6,50 ha;
  • Pārējās zemes 0,10 ha.
 • Zemes vienība atrodas Siguldas novada Mālpils pagastā;
 • Zemes vienības kadastra numurs 80740030165;
 • Kopējā platība sastāv no:
  • LIZ platība 7,40 ha;
  • Meža zeme 8,50 ha;
  • Pārējās zemes 0,60 ha.
 • Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 688 m3;
 • Valdošā koku suga – egle;
 • Valdošais meža augšanas apstākļu tips –  slapjais damaksnis (54%).
Atrašanās vieta
Full Address: Mālpils Municipality, Latvia
Simple Address: Siguldas novads, Mālpils pagasts
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing