Sešas zemes vienības Lēdmanes un Abavas pagastos

Platība: 47,4 ha
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta: Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads; Abavas pagasts, Talsu novads
Augstākā piedāvātā cena:
Property ID:
Parametri
Apraksts
  • Nekustamie īpašumi “Jaunbekas”, “Vērpji”, “Mežmaļi”, “Sniedzes” sastāv no sešām zemes vienībām, kuru kopējā platība ir 47,4 ha.
  • Galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un mežsaimniecība.
  • Īpašumi atrodas Lēdmanes pagasta Lielvārdes novadā un Abavas pagasta Talsu novadā.
  • Īpašumi atrodas vietās ar līdzenu reljefu un izcilu ainavu.
  • Viena no galvenajām īpašumu pazīmēm ir labi sakārtota infrastruktūra, kas nodrošina kvalitatīvus apstākļus mežaudžu augšanai un to apsaimniekošanai.
  • Mežaudžu kopējā krāja sasniedz 5,2 t/m3.
  • Īpašumos valdošās koku sugas ir bērzs, apse un egle.
  • Lielākā daļa (38%) no meža aizņem vidēja vecuma audzes un (28%) pieaugušas audzes, kuras potenciāli spēs nest peļņu.
  • Taču pats būtiskākais aspekts, kas šo meža īpašumu atšķir no daudziem citiem ir labvēlīgi apstākļi augšanai un mežizstrādei, jo 76% no kopējās meža platības aizņem sausieņi.
Atrašanās vieta
Full Address: Lāčplēša iela, Lielvārde, Lielvārdes pilsēta, Latvia
Simple Address: Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads; Abavas pagasts, Talsu novads
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing