Mūsu pakalpojumi

Tirgus vērtības noteikšana

Mūsu speciālists pēc Jūsu iesniegtās informācijas un īpašuma apmeklēšanas sniegs kompetentu atzinumu par īpašuma tirgus vērtību. Jums būs iespēja pārliecināties un redzēt, kas, mūsuprāt, ietekmē Jūsu īpašuma tirgus vērtību, kādus aprēķinus un metodes mēs izmantojam un kādus faktorus esam ņēmuši vērā.

Sertificēti vērtēšanas pakalpojumi

Sertificēts vērtētājs apsekos jūsu īpašumu un sagatavos standartiem atbilstošu vērtējumu, kas būs gatavs iesniegšanai, piemēram, kredītiestādēs vai LR Uzņēmumu reģistrā. Vērtējumā tiek iekļauts detalizēts pielietoto metožu, datu un aprēķinu apraksts.

Tirgus analīze

Veiksim atbilstošu īpašumu tirgus izpēti un sniegsim profesionālu atzinumu par tirgus aktualitātēm, tendencēm un prognozēm. Spēsim sniegt konsultāciju par potenciālo ieguldījumu ienesīgumu, juridiskajiem aspektiem un riskiem, ja tādi būs.

Darījumu starpniecība

Sniegsim māklera pakalpojumus, nodrošinot, ka Jūsu īpašums tiks realizēts par visaugstāko iespējamo tirgus cenu. Jūsu īpašuma tirgus vērtības noteikšana būs neatņemama šī pakalpojuma sastāvdaļa. Tāpat piedalīsimies darījuma procesā un koordinēsim tā detaļas, lai pēc iespējas atvieglotu īpašuma pārdošanas procesu. Palīdzēsim un konsultēsim juridiskajos jautājumos.

Portfeļu darījumu starpniecību un pakalpojumus investoriem

Sniegsim pakalpojumu uzņēmumiem, kas vēlas pārdot vai iegādāties lielāku skaitu īpašumu vienlaicīgi. Nodrošināsim īpašumu vērtības noteikšanu pēc īpašumu apsekošanas, sagatavosim profesionālu tirgus piedāvājumu, ar kuru apzināsim pēc iespējas vairāk potenciālo interesentu. Piedalīsimies un koordinēsim darījuma norisi, kā arī nepieciešamības gadījumā rekomendēsim vai pieaicināsim papildus speciālistus.

Meža inventarizācija (taksācija)

Mūsu sertificētie meža inventarizācijas darbu veicēji apsekos Jūsu īpašumu un sagatavos nepieciešamos datus, kas iesniedzami Valsts meža dienestā. Esam gatavi arī sniegt konsultāciju par labākajiem Jūsu meža apsaimniekošanas veidiem, kas palīdzēs saglabāt īpašuma dabas, ainaviskās un koksnes resursu vērtības ilgtermiņā.

You don't have permission to register