Image Alt

Bērzi

  /  Bērzi
Platība: 5ha
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta: "Bērzi", Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads
Augstākā piedāvātā cena:
Property ID:
Parametri
Apraksts

Pārdod īpašumu “Bērzi” ar kopējo platību 5,00 ha.
Īpašums atrodas Rēzeknes novadā, Ozolaines pagastā.
Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 7876 006 0126.
Īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem – 7876 006 0126 un 7876 006 0127.

Zemes vienības (7876 006 0126) kopējā platība 4,03 ha, kuras sastāvā ir:

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 0,96 ha;
Mežu platība: 3,07 ha;

 

Zemes vienības (7876 006 0127) kopējā platība 0,97 ha, kuras sastāvā ir:

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 0,94 ha;

Zeme zem ceļiem: 0,03 ha.

  • Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 95 m3;
  • Valdošā koku suga – bērzs;
  • Valdošais meža augšanas apstākļu tips – vēris (75%).
Atrašanās vieta
Full Address: Ozolaine Parish, Rēzekne Municipality, Latvia
Simple Address: "Bērzi", Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing