Image Alt

Cielaviņas

  /  Cielaviņas

Cielaviņas

Platība: 15,22ha
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta: "Cielaviņas", Baldones pagasts, Ķekavas novads
Augstākā piedāvātā cena:
64.000
Property ID:
Parametri
Apraksts

Pārdod īpašumu “Cielaviņas” ar kopējo platību 15,22 ha.

Īpašums atrodas Baldones pagastā, Ķekavas novadā.

 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 8025 007 0136.

Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu – 8025 007 0136.

 

Zemes vienība (kad. apz. 8025 007 0136) sastāv no :

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes: 7,40 ha;

Mežu platības: 4,20 ha;

Krūmāju platības: 1,58 ha;

Ūdens objektu zemes: 1,85 ha;

Zemes zem ceļiem: 0,19 ha.

 

Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 18.

 

Mežaudzes krāja sasniedz 1252 m3.

Valdošā koku suga – priede (52%).

Valdošais meža augšanas apstākļu tips – damaksnis (92%).

Atrašanās vieta
Full Address: Dzērumi Ķekava Parish Ķekava Municipality LV
Simple Address: "Cielaviņas", Baldones pagasts, Ķekavas novads
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing