Image Alt

Augšenieki

  /  Augšenieki

Augšenieki

Platība: 45,70ha
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta: "Augšenieki", Rugāju pagasts, Balvu novads
Augstākā piedāvātā cena:
Property ID:
Parametri
Apraksts

Izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums “Augšenieki” ar kopējo platību 45,70 ha.
Īpašums atrodas Rugāju pagastā, Balvu novadā.

 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs – 3874 013 0017.
Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu – 3874 013 0017.

Zemes vienības (3874 013 0017) kopējā platība 45,70 ha.

 

Platību sadalījums:

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme: 6,10 ha;

Mežu platība: 36,90 ha;

Krūmāju platība: 1,20 ha;

Ūdens objektu zeme: 1,10 ha:

Zeme zem ēkām: 0,40 ha.

 

Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 7882 m3.

Valdošā koku suga – priede (54%);

Valdošais meža augšanas apstākļu tips – slapjais damaksnis (43%).

 

Vidējais LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 22.

 

Objekta izsoles sākumcena ir 275  000 EUR.
Izsoles solis – 500 EUR.

Pieteikšanās izsolei līdz 31.05.2024 11:00
Izsoles sākuma laiks – 03.05.2024. plkst. 14.00, izsoles beigu laiks – 03.06.2024. plkst. 12.00.
Visām personām, kuras vēlas piedalīties Objekta izsolē līdz 2024.gada 31.maijam plkst. 11.00 ir jāreģistrējas izsoļu portālā https://latioizsoles.lv.
Reģistrēšanās izsolē ir iespējama ar kvalificētu Smart ID parakstu.

Atrašanās vieta
Full Address: Rugāji Parish, Balvi Municipality, LV-4570, Latvia
Simple Address: "Augšenieki", Rugāju pagasts, Balvu novads
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing