Image Alt

26 mežu īpašumi

  /  26 mežu īpašumi

26 mežu īpašumi

Platība: 505
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta:
Augstākā piedāvātā cena:
Property ID:
Parametri
Apraksts

Pārdod 26 mežu īpašumus (35 zemes vienības)

 • Īpašumi atrodas zemgales un kurzemes reģionā, ar kopējo platību 505.11 ha, kas sastāv no:
  • Mežu platība: 453.20 ha;
  • LIZ platība: 20.7 ha;
  • Krūmāju platība: 2.10 ha;
  • Purva platība: 10.10 ha;
  • Zem ūdeņiem platība: 6.00 ha;
  • Zem ēkām platība: 0.70 ha;
  • Zem ceļiem platība: 3.10 ha;
  • Pārējās platības: 9.20 ha.
 • Īpašumos valdošās koku sugas ir bērzs, priede, egle
 • Kopējā krāja 73 447 m3
Atrašanās vieta
Full Address: Latvia
Simple Address:
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing