Koku sugas izvēles ietekme uz meža vērtību

Cik lielus nākotnes peļņas zaudējumus var izraisīt konkrētiem augšanas apstākļiem nepiemērotas koku sugas izvēle? LLU Meža fakultātes profesors Dagnis Dubrovskis un Latio mežu nodaļas vadītājs Sandijs Lūkins tiekas Silciema mežā, lai apskatītu trīs dažādas audzes, noteiktu to tagadnes vērtību, un skaidrotu, kā meža īpašuma nākotnes cenu ietekmē nepareizi izvēlēta koku suga vai nokavēta kailcirte.

0’ 24” Silciema meža vēsture un īpatnības.
6’ 20” Meža vērtības noteikšana, meža inventerizācija
7’ 40” Koku iedalījums Krafta klasēs
9’ 16” Priežu tīraudzes apskate, šī brīža vērtības noteikšana, prognozes
11’ 57” Egļu tīraudzes apskate, šī brīža vērtības noteikšana
13’ 00” Laicīgas koka kopšanas nozīme
15’ 40” Bērzu audzes apskate, šī brīža vērtības noteikšana, prognozes
19’ 30” Jaunās priežu paaudzes veidošanās
20’ 15” Kailcirtes ietekme uz audzes produktivitāti
22’ 08” Secinājumi, cik maksā kļūdas ilgtermiņā?

You don't have permission to register