fbpx

Tirgus pārskats 2020 / 1 / Mežu platības

Pirmajā pusgadā darījumu skaits ar meža īpašumiem ir saglabājies iepriekšējo gadu līmenī un kopumā ir pat nedaudz pieaudzis. Tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka kokmateriālu cenu krituma rezultātā meža īpašnieks nevis veic mežizstrādi, bet pārdod visu īpašumu. Tāpat finansiālā neskaidrība un bailes saistībā ar COVID-19 īpašniekus ir mudinājusi pārdot meža īpašumus.

  • Lielākais kokmateriālu cenu kritums bija un ir vērojams papīrmalkas, malkas un taras sortimentiem.
  • VAS Latvijas Valsts Meži turpina mežistrādi un piegādes klientiem pēc noslēgto līgumu noteikumiem. Tāpēc tā industrijas daļa, kas apkalpo LVM, vēl šobrīd var justies samērā labi.
  • Tomēr būtiskā kokmateriālu cenu krituma dēļ koku ciršana privātajos meža īpašumos ir krietni sarukusi, kas daudziem mežistrādes uzņēmumiem rada nopietnus zaudējumus. Lai gan pieprasījums un attiecīgi arī cena zāģbaļķiem šobrīd  atgriežas tādā līmenī, kad privātais meža īpašnieks ir gatavs pārdod cirsmas un veikt mežistrādi, ir pāragri spriest par pozitīvām tendencēm un situācijas uzlabošanos ilgtermiņā. 
  • Šī brīža kokmateriālu cenu kritums ir ietekmējis to īpašumu vērtības, kuros ir liels cirtmetu sasniegušo audžu īpatsvars.
  • Pieprasījums pēc meža īpašumiem, kas ir adekvāti novērtēti, saglabājies nemainīgi augstā līmenī. Neviens no “lielajiem pircējiem” nav paziņojis par aktivitāšu samazināšanu vai aiziešanu no Latvijas tirgus.

Prognozes:

  • Rudens var būt finansiāli grūts tiem uzņēmumiem, kuru bizness ir saistīts ar privāto meža īpašnieku mežistrādes, transporta un meža atjaunošanas pakalpojumiem.
  • Ja krīze padziļināsies, iespējams, ka meža īpašnieki vēlēsies atrisināt savas finansiālās problēmas, pārdodot savus īpašumus. Proti, var atkārtoties 2008. – 2010. gada scenārijs, kad gan uzņēmumi, gan privātie meža īpašnieki meža īpašumu pārošanu izvēlējās kā pirmo savu finansiālo problēmu risināšanas metodi.

Datu avots: VZD, Meža un Koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts.

You don't have permission to register