fbpx

Meža īpašumu cena Latvijā viena no zemākajām Baltijas jūras reģionā

Nekustamo īpašumu jomas līderis “Latio” šogad veiktajā analīzē par mežu nozari secinājuši, ka Latvija ir viena no labākajām investīciju valstīm šajā jomā Baltijas jūras reģionā. Lai gan kopš 2005. gada meža zemes cena Latvijā ir dubultojusies, meža īpašumu cenas Latvijā ir vienas no viszemākajām starp Baltijas reģiona valstīm. “Latio” eksperti norāda, ka ilgtermiņā Latvijas meži ir ražojošs, nevis ātras peļņas aktīvs.

“Latio” Mežu pārdošanas nodaļas vadītājs Sandijs Lūkins skaidro: “Sadarbībā ar nozares speciālistiem šī gada pavasarī analizējām gan lauksaimniecības, gan mežu īpašumu vērtības Eiropā un to dinamiku. Vēsturiski izveidojies, ka Baltijas jūras reģionā mežu jomā vadošā ir Skandināvija. Pētot pēdējā laikā notikušos darījumus, secinājām, ka augstākās cenas par vienu hektāru meža īpašumu šobrīd ir Zviedrijā. Salīdzinot starp valstīm, pie mums tirgus cena par hektāru meža īpašumu bija viena no zemākajām Baltijas jūras reģionā. Reālā tirgus situācija rāda, ka Baltijā augstākas cenas par līdzīgiem meža īpašumiem ir Igaunijā.”

Meža, kas paredzēts kokmateriālu ieguvei, galvenais vērtību ietekmējošais faktors ir nākotnē sagaidāmie ieņēmumi. Tas atkarīgs no mežaudzes vecuma, koku sugas un krājas, kvalitātes, saimniecisko aprobežojumu esamības, attāluma līdz krautuvei un patēriņa vietai, ceļu kvalitātei un citiem faktoriem. Liela nozīme ir katrā valsī atšķirīgajai likumdošanai, kas paredz, kad un kādā apjomā meža īpašnieks drīkst veikt saimniecisko darbību. Nosakot meža īpašumu cenu, tiek noteikta mežaudzes vērība, kā arī atsevišķos gadījumos šai cenai tiek pierēķināta arī meža zemes vērtība.

Izvērtējot notikušos darījumus, jāsecina, ka cenu ziņā līderis ir Zviedrijas dienvidu reģions, kur par hektāru maksāts gandrīz 11 000 EUR. Savukārt zemākās summas par darījumiem ir Latvijā, Zviedrijas ziemeļos un Somijas vidusdaļā –  vidēji 2800 eiro. Zviedrijā spēcīgā kokapstrādes rūpniecība ir ilgstoši veicinājusi augsto meža īpašumu cenu, Somijā tā ir stabila ar nelielu 18% pieaugumu pēdējā desmitgadē, bet Baltijā cenas tieši Igaunijā ir strauji kāpušas – pēdējā piecgadē pat dubultojušās. Igaunijā cena ir gandrīz divas reizes augstākas nekā Latvijā, jo viens hektārs maksā ap 4100 eiro. Lietuvā darījumu ziņā viens hektārs ir vērtēts ap 4500 eiro, tomēr Lietuvas Vides ministrijas dati liecina, ka vidēji tas ir 2282 eiro.

Meža zemes vērtība, kas bieži tiek pielīdzināta izstrādātam mežam jeb izcirtumam, Baltijā šobrīd visaugstākā ir Igaunijā, sasniedzot vidēji 1500 eiro par hektāru, Latvijā vidēji tā ir zemāka jeb 1200 eiro, savukārt Lietuvas likumdošana nosaka maksimālās platības ierobežojumu vienam īpašniekam, tāpēc tur izcirtums tiek novērtēts par nedaudz mazāku summu nekā pie mums.

Spied šeit, lai apskatītu LATIO analīzi par meža īpašumu cenām Zviedrijā, Somijā un Baltijā

“Latio” mežu nozares eksperti novērojuši, ka īpašnieki nereti pietiekami neizvērtē pirmā saņemtā pirkšanas piedāvājuma atbilstību tirgus situācijai, tā rezultātā nereti meža pārdošanas summa ir krietni mazāka par tirgus cenu. Vēlamies atgādināt, ka pircēja piedāvātā cena nav vērtējums, bet piedāvājums. Vērtējumam jābūt neatkarīgam, tāpēc drošāk ir izvēlēties sadarboties ar vērtētājiem, kuriem ir atbilstošs sertifikāts.

Lai izskaidrotu nozares specifiku un aktualitātes mežu, lauksaimniecības zemju un lauku sētu īpašniekiem, šī gada augustā “Latio” uzsāk informatīvo kampaņu “Nemaldies savā īpašumā”. Ar tās palīdzību plānots informēt par minēto nekustamo īpašumu īpašnieku tiesībām, pienākumiem un patieso cenu politiku un palīdzēt viņiem saņemt objektīvu, precīzu, pēc iespējas plašāku informāciju saistībā ar viņu īpašumu vērtēšanu vai darījumiem. Kampaņas ietvaros izveidota vietne nemaldies.latio.lv, plānota īpašnieku aptauja visā Latvijā un pieejams tests savu primāro zināšanu par nozari noteikšanai.

“Latio” Mežu pārdošanas nodaļa

Meži@latio.lv

+371 29426524

You don't have permission to register