fbpx
lauku īpašumu indekss

Kopš 2005. gada lauksaimniecības zemju cenas pieaugušas pat divdesmit reizes

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju (LIZ) un meža īpašumu tirgus šobrīd ir viens no aktīvākajiem, taču potenciālajiem darījumu dalībniekiem patlaban publiski nav pieejamas objektīvas informācijas par norisēm šajos tirgus segmentos. Lai palīdzētu īpašniekiem, katru mēnesi publicējam “Lauku īpašumu tirgus indeksu”, kurā atspoguļoti aktuālie tirgus situācijas dati. Decembra jaunumi – LIZ segmentā paaugstinās cenas, bet meža īpašumu segmentā vērojams progress, jo mazinājies pārdevēju skaits, kas pārdevuši īpašumus zem tirgus vērtības.

“Lauku īpašumu tirgus indekss”* dati par decembri:


Lauksaimniecībā izmantojamās zemes:

  • 40% – vidējais 1 ha lauksaimniecības zemes pārdošanas cenas pieaugums attiecībā pret 2020. gadu (novembrī – 38%);
  • 170 EUR/ha – vidējā lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā Latvijā (novembrī – 160 EUR/ha);
  • 330 EUR/ha – augstākā lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā Latvijā (novembrī – 320 EUR/ha).

Meža īpašumi:

  • 60% – vidējā summa, ko pārpircēji samaksājuši īpašniekam no reālās tirgus vērtības, pārējo paturot sev (novembrī – 45%);
  • 60% – pārdevēji pārdevuši īpašumu zem tirgus cenas (novembrī – 65%);
  • 15 minūtes – vidēji tik ilgi laiks paiet no sludinājumu publicēšanas brīža līdz pirmajam pārpircēja piedāvājumam (novembrī – 15 minūtes).

Vērtējot apkopotos datus, redzams, ka šī gada decembrī attiecībā pret novembri nedaudz – vidēji par 2% – pieaugusi lauksaimniecības zemes pārdošanas cena, bet par aptuveni 10 eiro/ha augusi arī šādu īpašumu nomas maksa.

“Jau iepriekš esam skaidrojuši, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes to ierobežotās pieejamības dēļ patlaban tiek uzskatītas par vienu no ienesīgākajiem īpašumu veidiem pasaulē. Tālab cenu pieaugums šajā tirgū arī Latvijā ir tikai likumsakarīgs. Mēneša griezumā šie skaitļi varbūt nav lieli, taču, ja vērtējam vairāku gadu periodā, tad kāpums ir iespaidīgs. Piemēram, ja salīdzinām šī brīža cenas pret 2005. gadu, tad vidējā pārdošanas maksa LIZ īpašumiem valstī ir augusi par 1100,8%, sasniedzot 4 242 eiro/ha. Vienlaikus būtiski izprast, ka katram reģionam piemīt sava specifika, piemēram, LIZ īpašumiem Zemgalē cenas vienmēr būs būtiski augstākas nekā Vidzemē. Tādēļ pirms jebkādu darījumu veikšanas ar šādiem īpašumiem ir svarīgi pārzināt tieši konkrētā reģiona aktuālos datus,” skaidro “Latio” Mežu pārdošanas nodaļas vadītājs Sandijs Lūkins, uzsverot, ka cenu līmenis Latvijā vēl arvien ir būtiski zemāks  nekā kaimiņvalstīs, piemēram, Igaunijā, nerunājot nemaz par vecajām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Salīdzinot LIZ īpašumu pārdošanas cenas 2022. gadā pret 2005. gadu, redzams, ka vismazākais kāpums šajā laikā bijis īpašumiem Kurzemē – 438%,  šogad sasniedzot 4 730 eiro/ha. Tad seko Vidzeme ar 630% pieaugumu un vidējo pārdošanas cenu 2 920 eiro/ha. Savukārt, pārējos reģionos LIZ cenu pieaugums pārsniedz 1000% – Zemgalē 1049% un 5 170 eiro/ha, Latgalē 1480% un 2 370 eiro/ha, bet Pierīgā pat 1907% ar vidējo cenu 2 022 eiro/ha.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējo cenu rādītāji EUR/ha 2022. gadā attiecībā pret 2005. gadu Latvijā**

Analizējot jaunākos datus par mežu īpašumu segmentu, Indekss rāda iepriecinošus rezultātus – par 5% sarucis īpašnieku skaits, kas pārdevuši mežus zem tirgus cenas un pieaudzis arī atlīdzību apmēra īpatsvars, ko īpašnieki saņēmuši no pārpircējiem.

“Latio” tirgus analītiķe Ksenija Ijevleva: “Kaut gan šie dati vēl arvien nav iepriecinoši, priecē apziņa, ka mazinās mežu īpašumu pārdevēju skaits, kas nesaņem atbilstošu atlīdzību jeb, vienkāršāk izsakoties, apzināti vai neapzināti tiek maldināti un apkrāpti. Progress šobrīd ir neliels, taču tas ļauj mums piesardzīgi optimistiski cerēt, ka, mazinot asimetrisko informētību jeb paaugstinot pārdevēju informētības līmeni par norisēm tirgū, tā kļūs par neatgriezenisku tendenci un mežu pārdevēji kļūs gan piesardzīgāki, gan arī gudrāki savos lēmumos.”

*Indeksa aprēķins veikts, balstoties uz “Latio” darījumu vadītāju sniegtajiem datiem.

**Cenu Bankas dati un Latio ekspertu apkopojums

You don't have permission to register