fbpx
Image Alt

Grīvas

  /  Grīvas
Platība: 11.90
Sākotnējais novērtējums: 140.000
Atrašanās vieta: "Grīvas", Inčukalna pagasts, Siguldas novads
Augstākā piedāvātā cena:
140.000
Property ID:
Parametri
Apraksts

Pārdod īpašumu “Grīvas” ar kopējo platību 11.90 ha.

 • Īpašums atrodas Siguldas novada Inčukalna pagastā;
 • Zemes vienības kadastra numurs 80640010066;
  • Kopējā platība sastāv no:
   • LIZ platība 3.30 ha;
   • Mežu platība: 6.70 ha;
   • Krūmāju platība: 0.40 ha;
   • Purvu platība: 0.70 ha;
   • Ūdens objektu zeme: 0.80 ha.
 • Mežaudzes kopējā krāja sasniedz 1266 m3;
 • Valdošā koku suga – priede;
 • Valdošais meža augšanas apstākļu tips – damaksnis (100%);
 • LIZ kvalitātes novērtējums ballēs: 30
Atrašanās vieta
Full Address: Inčukalns Parish, Latvia
Simple Address: "Grīvas", Inčukalna pagasts, Siguldas novads
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing