Image Alt

6 īpašumu kopums (34 zemes vienības)

  /  6 īpašumu kopums (34 zemes vienības)

6 īpašumu kopums (34 zemes vienības)

Platība: 410ha
Sākotnējais novērtējums:
Atrašanās vieta: Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads
Augstākā piedāvātā cena:
1.250.000
Property ID:
Parametri
Apraksts

Pārdod 6 nekustamo īpašumu (34 zemes vienības) kopumu.

Nekustamie īpašumi izvietoti Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā.

 

Nekustamo īpašumu kopumā ietilpst 6 īpašumi ar kad. Nr:

 • 4486 001 0565;
 • 4486 005 0602;
 • 4486 002 0167;
 • 4486 002 0044;
 • 4486 002 0197;
 • 4486 002 0183.

 

Nekustamo īpašumu kopējā 410,23 ha platība sastāv no:

 • LAD atbalsta pasākumiem pieteiktā LIZ – 250,84 ha;
 • Potenciālā LIZ – 43,49 ha;
 • Mežu platības – 51,69 ha;
 • Krūmāju platības – 22,92 ha;
 • Purvu platības – 26,08 ha;
 • Ūdens objektu zemes – 12,75 ha;
 • Zemes zem ceļiem – 0,56 ha;
 • Pārējās zemes platības – 1,90 ha.

 

LIZ kvalitātes novērtējums: 30 līdz 40 balles.

 

Mežaudzes krāja sasniedz 12 252 m3.

Valdošā koku suga – bērzs (61%).

Valdošais meža augšanas apstākļu tips – vēris (40%).

Atrašanās vieta
Full Address: Skrudalienas pagasts, Augšdaugava Municipality, Latvia
Simple Address: Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads
ZIP Code:
Country: LV
You don't have permission to register
Request a showing